BENG berekening NTA 8800

Per 1 januari 2021 is er een nieuwe bepalingsmethode waarmee de energieprestatie van nieuwe en gerenoveerde bestaande gebouwen wordt bepaald. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in de NTA 8800.

Deze nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden van voor 2021, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. Ook NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen) en NEN 1068 (Rekenmethode thermische isolatie van gebouwen).

Een berekening volgens de NTA 8800 moet worden opgesteld door een gediplomeerd adviseur. Buro Beckman kan deze berekening voor u uitvoeren.

Aanvraagformulier

Nieuwbouw

BENG is gebaseerd op de Trias Energetica. Bij de opmaak van de BENG-berekening wordt getoetst aan de volgende drie indicatoren:

BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;

BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar;

BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in %.

De eisen aan de indicatoren zijn niet alleen afhankelijk van de gebruiksfunctie maar ook van de compactheid van het gebouw, en in sommige gevallen ook aan de bouwwijze.

Indien geen koeling wordt toegepast in een woonfunctie, zullen naast de BENG-eisen ook eisen worden gesteld aan de temperatuuroverschrijding,: TOjuli ≤ 1,20.

Gerenoveerde bestaande bouw

Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw geldt dus dat de methoden van voor 2021 worden vervangen door de NTA 8800. Hierdoor is ook de energie-index verdwenen

De uitkomst van het energielabel volgt uit BENG-indicator 2.

Als extra maatregel geldt dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting is opgenomen in Bouwbesluit 2012.

Afmelden

Zowel nieuwbouw als gerenoveerde bestaande bouw dienen afgemeld te worden en worden opgenomen in de officiële landelijke database EP-Online.

Met uitzondering van de aanvraag omgevingsvergunning zal een bezoek op locatie moeten plaatsvinden. Dit om de benodigde bewijslasten te verzamelen die onderdeel zijn van het verplichte projectdossier.

Vraag hier uw BENG berekening aan of neem contact op voor meer informatie.

Aanvraagformulier

Uw specialist in EnergielabelsBENG berekeningenadvies op maat

Aanvraagformulier