Het lijkt alweer een tijd geleden. Het energielabel is voortgekomen uit het Kyoto protocol, het protocol regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie heeft het verdrag in 2002 bekrachtigd en zelfs in Rusland is het verdrag in 2004 goedgekeurd. Sinds 1 januari 2015 is het energielabel verplicht op last van hoge geldboetes bij een ‘transactiemoment’, zoals oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw. Deze verplichting wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Is het energielabel utiliteit verplicht voor uw type bedrijfsgebouw?

Het energielabel is verplicht voor gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • Bijeenkomstfunctie;
 • Celfunctie;
 • Gezondheidszorgfunctie;
 • Kantoorfunctie;
 • Logiesfunctie;
 • Onderwijsfunctie;
 • Sportfunctie;
 • Winkelfunctie
Aanvraagformulier

Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen zoals monumenten en industriefunctie. De belangrijkste uitzondering en verwarring die wij in de praktijk tegenkomen is de industriefunctie. Indien uw pand bijvoorbeeld voor een deel uit werkplaats en kantoor bestaat, dan is alleen het kantoor label plichtig. Ja, u ontvangt dan een energielabel wat alleen het kantoor omvat. Nee, u kunt hier helaas niet onderuit komen, behalve als de kantoorruimte kleiner is dan 50 m2.

Voorbeelden van een industriefunctie zijn:
Werkplaats, magazijn van een fabriek, fabrieksruimte, opslagruimte in een pakhuis, stal van een boerderij, opslagloods, tuinbouwkas, koel- of vrieshuis, muziekstudio, grootkeuken (bijvoorbeeld van een restaurant of ziekenhuis), werkplaats in een garage en een werkplaats in een brandweerkazerne.

Wat nemen wij op voor een energielabel?
De mooiste situatie is voor ons het volgende:

U stelt ter beschikking:

 • bestektekeningen plattegrond, gevel- en dakaanzichten
 • principedetails van vloer-, dak- en gevelconstructie
 • bouwjaargegevens van de eerste bouw en aan- of verbouw
 • installatietechnische gegevens zoals: cv-installatie, tapwaterinstallatie, koeling, ventilatie, bevochtiging en verlichting

Indien u echter één of meerdere gegevens niet ter beschikking heeft dan kunnen wij dit ook ter plekke waarnemen of aan de hand van het bouwjaar vaststellen.

Vanuit bovenstaande gegevens, aangevuld met een verplichte lokale inspectie, wordt het gebruikers oppervlakte en de schil van het gebouw bepaald. Daarna wordt het vermogen van de verschillende installaties bepaald. Deze opnamen en berekeningen worden gedaan volgens een vastgelegde methodiek welke voor het label in de richtlijn BRL 9500-03 is vastgelegd.
Uiteindelijk worden alle gegevens in gecertificeerde software ingevoerd en wordt het label afgemeld bij de Rijksdienst (RVO).

Aanvraagformulier

Uw specialist in EnergielabelsBENG berekeningenadvies op maat

Aanvraagformulier